Interim & Konsult

När ett behov uppstår måste det gå fort. Vi är specialister på Interim Managers och ekonomikonsulter i Stockholm.

Interimskonsulter som promenerar i en korridor

När ett behov uppstår måste det gå fort!

Interim Managers och Konsulter inom Ekonomi och Redovisning. Den utmaningen har vi löst genom att hela tiden arbeta proaktivt med vårt nätverk samt att ha kandidaterna i fokus. Vårt tanke- och arbetssätt ger oss möjligheten att presentera kvalificerade interimskonsulter inom 24 timmar. Vi kan snabbt presentera konsulter för tjänster som Interim-CFO, Interim Redovisningsekonom, Interim Controller samt Ekonomikonsulter och Redovisningskonsulter.

Våra huvudkategorier

  • Interim Managers: Underkonsulter på manager nivå som fakturerar från eget bolag.
  • Ekonomikonsulter: Underkonsulter som går på lönelista från oss på Finance Recruitment
Senior interimskonsult med en läsplatta
Ett urval av våra kunder
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp
Lediga Jobb

Nuvarande konsult- och interimsuppdrag

logo-cheetah-jpg-e1536155913984.jpg

Interim Koncernredovisningsansvarig med Ocra och IFRS

2021-01-21

Spännande bolag

Stockholm

Temporary

cheetah-square

Interim CFO till Private Equitybolag

2021-01-20

Private Equity

Stockholm

Temporary

logo-cheetah-jpg-e1536155913984.jpg

Interim Produktionscontroller sökes

2021-01-15

Tillverkande bolag

Distansarbete

Temporary

logo-cheetah-jpg-e1536155913984.jpg

Interim Business Controller

2021-01-08

Börsnoterat bolag

Stockholm

Temporary

logo-cheetah-jpg-e1536155913984.jpg

Interim Business Controller med erfarenhet av e-handel/retail sökes

2021-01-08

Ledande bolag

Stockholm

Temporary

Månadens tillgängliga konsulter

25376

Ekonomichef/HR-chef i mindre bolag

Ekonomichef med lång erfarenhet av mindre snabbväxande, projektintensiva bolag. Kandidaten har ansvarat för några personer som har gjort det löpande redovisningsarbetet med denne själv har ansvarat för bokslut, budget, forecast och analysarbete. Även HR-ansvaret har legat under kandidaten. Kandidaten har en väldigt varm framtoning men väjer inte för tuffa beslut. Kandidaten är öppen för konsultuppdrag såväl som anställning

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: VISMA Business, Bokslut och Lön. Navision

Brancherfarenhet: Projektdrivna verksamheter, IT, Tillverkande

Be om offert

Läs mer
27046

Systemekonom med erfarenhet av RPA/Robotisering

Driven och prestigelös konsult med fem års arbetslivserfarenhet som ligger i gränslandet mellan ekonomi och IT. Konsulten har en magisterutbildning inom företagsekonomi men har även studerat programmering. Konsulten i fråga är självständig inom redovisning från ”ax till limpa” enligt K2 och K3 och har drivit en rad systemrelaterade projekt, såsom exempelvis en implementation av M3 samt en automatisering av flödet av in- och utbetalningar med hjälp av RPA.

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: Movex, Microsoft Dynamics, Qlikview, SQL-programmering

Brancherfarenhet: Fastigheter, Fordon, Bank, Telecom, Försäkring

Be om offert

Läs mer
34330

Bokslutssjälvständig redovisningskonsult för deltidsuppdrag

Erfaren konsult som har drivit egen redovisningsbyrå i 10 år. Konsulten är helt självständig i samtliga moment inom redovisning från löpande redovisning till årsredovisning. Konsulten är även van att hantera löner. Har viss kunskap/erfarenhet inom koncernredovisning och har konsoliderat utländska dotterbolag. Konsulten har även gedigen erfarenhet av likvidationer och konkursförvaltning.

Tillgänglighet: Omgående 50%

Systemkunskaper: SAP, Fortnox, Visma, Hogia

Brancherfarenhet: Fastigheter, IT, Bygg, Advokatbyrå

Be om offert

Läs mer
23797

Koncernredovisningsansvarig med erfarenhet av systemimplementation

Mycket erfaren konsult som genom åren har arbetat med renodlad koncernredovisning i stora och små organisationer. Konsulten är van att arbeta med effektivisering och digitalisering. Har vid ett flertal uppdrag varit delaktig i implementation av koncernredovisningssystem. Konsulten har erfarenhet av att leda stora team och kommer till sin rätta i uppdrag kopplat mot konsolidering eller redovisning.

Tillgänglighet: Omgående

Systemkunskaper: SAP, Navision, IFS, Ocra, Konsolidator, Visma, Pyramid, IFRS

Brancherfarenhet: IT, Bank/Finans, Konsultverksamhet

Be om offert

Läs mer

Vi hjälper till med rätt konsult

Vi har interimskonsulter för majoriteten av alla behov inom ekonomi och redovisning. Kontakta oss så skapar vi bästa lösningen för dig.

Kontakta oss

Varför ta in en interimskonsult

Det har blivit allt vanligare att företag använder sig av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov, särskilt inom ekonomi.

Att ta in en erfaren konsult sparar både tid och pengar. Företaget får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Ni ökar också flexibiliteten då ni enklare kan dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Många företag upplever även positiva effekter när de har haft konsulter på plats, då dessa inte bara täcker ett kortsiktigt behov utan också kan driva igenom långsiktigt fördelaktiga förändringar.

Några vanliga situationer är vid:

  • Nyrekrytering
  • Föräldraledighet
  • Sjukdom
  • Arbetstoppar (ex. bokslut)
  • Systemimplementering
  • Börsnotering
  • Förändringsprojekt
Fotavtryck i svart sand

Jag tycker att Finance Recruitment är väldigt bra, top-notch. Jag trivs och kan alltid vända mig till dem om det är något jag behöver.

Christina, Interimskonsult

Vår konsultprocess

Så här ser det ut när vi tillsätter en interim manager eller ekonomikonsult. Vi utgår ifrån en effektiv process och anpassar efter kundens behov.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med konsultlösning?